UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V LETNÍCH MĚSÍCÍCH

VÁŽENÍ RODIČE,

Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ (MALOVÁNÍ TŘÍDY) BUDE MŠ UZAVŘENA

OD 12. 7. DO 20. 8. 2021.