Kreslené děti čtení knihy a sedí na abecedu bloky — Stockový vektor

 

Úplata za vzdělávání /400 Kč/  je splatná za příslušný kalendářní měsíc do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Děti, které mají předškolní vzdělávání povinné a děti s odkladem školní docházky úplatu za vzdělávání neplatí.

 

VÝŠE ÚPLATY pro šk.rok 2020/2021

Po dohodě se zřizovatelem MŠ oznamujeme zákonným zástupcům dětí, které navštěvují Mateřskou školu ve Vražkově, že podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění je, od 1. září 2020 v Mateřské škole ve Vražkově, výše úplaty stanovena na

500,- Kč měsíčně.


Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.